Hệ Điều Hành Android TV

Tích Hợp Đầy Đủ Nhu Cầu Giải Trí Gia Đình Như Xem Truyền Hình, Xem YOUTUBE, Xem Phim Netflix, Kho Ứng Dụng CH PLAY

Tích Hợp Đầu Đủ Kết Nối

Kết Nối Dual Wifi 2.4Ghz - 5.0Ghz & Bluetooth 5.0

Hình Ảnh Cực Nét

Độ Phân Giải 4k

Cấu Hình Cao