Mixer Soundcraft EFX-8

Mixer này cung cấp đầy đủ các tính năng nền tảng của 1 thiết bị trộn âm thanh làm cho âm thanh tuyệt vời hơn trên sân khấu, phòng thu, hoặc trong nhà của bạn.